„SPOŁECZNIK”

KARR-aktualne-przezroczyste

Informujemy że dzięki  Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A która prowadzi program działania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK” nasze stowarzyszenie ma zaszczyt skorzystać  z możliwości wsparcia tj. Mikro dotacji.  Dzięki temu przedsięwzięciu możemy zrealizować dalsze plany budowy pomostów na naszym akwenie.Zarząd w imieniu wszystkich członków serdecznie dziękuje Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz samorządom.  „Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”