Jeśli chcesz do nas dołączyć to : 

  1. Przeczytaj Statut Stowarzyszenia
  2. Wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszeniowy :  Formularz zgłoszeniowy
  3. Zrób skan i wyślij na nasz adres mailowy :   stowarzyszeniekaras2015@wp.pl
  4. Dokonaj opłaty ( u skarbnika 150 zł składka członkowska (opłata roczna do 01.04. każdego roku) + 200 zł wpisowe (na zarybienie jeziora)

Zapraszamy!!!