Regulamin „Łowisko Strachomino”

8493

Po ostatnim spotkaniu nad wodą , po ukończeniu prac członkowie obecni wspólnie ustalili regulamin dla łowiska Strachomino. Od dziś jest dostępny na naszej stronie www , a za kilka dni ukażę się również nad brzegami jeziora. Regulamin już obowiązuje i prosimy o zapoznanie się z nim pozostałych członków stowarzyszenia.  Poniżej treść regulaminu, zachęcam do lektury:

 

 

„Łowisko Strachomino”

Nad jeziorem Strachomino obowiązuje poniższy regulamin:

1. Upoważniony do  amatorskiego  połowu ryb „wędkarstwa” jest każdy członek stowarzyszenia posiadający kartę  wędkarską  i ważną  legitymację stowarzyszenia na bieżący rok.

2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

3. Obowiązują górne i dolne wymiary ochronne ryb oraz dzienny limit ilościowy. Ryby do dolnego wymiaru i ryby od górnego wymiaru ochronnego muszą być niezwłocznie po złapaniu wypuszczone do wody.

 

Złów i wypuść:                                                                 Wymiary dolne, górne i limity:

Karaś pospolity                                                              Szczupak  do 50 cm    /     od 75 cm    1 sztuka

Karp                                                                                  Lin            do 35cm     /     od 45 cm    2 sztuki

Sandacz                                                                            Płoć          do 18 cm   /    od  30cm     2 kg

Węgorz                                                                            Okoń        do 18 cm    /    od 30cm      4 sztuki

Leszcz

Wzdręga

Amur

 

4. Osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo połowu na kładkach do tego wyznaczonych.

5. Gospodarz łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione na łowisku.

6. Połów ryb nocą dozwolony tylko za zgodą zarządcy łowiska.

7. Zakaz budowy pomostów, kładek, stanowisk wędkarskich bez zgody zarządcy łowiska.

8. Na łowisku J. Strachomino obowiązują następujące zasady:

 

 • Zakaz kąpieli i  pływania /  dotyczy także środków pływających
 • Zakaz połowu ryb ze środków pływających
 • Zakaz połowu ryb metodą na ,,żywca’’ oraz ,,martwą rybkę’’
 • Zakaz używania worków do przetrzymywania ryb np. karpiowych. Ryba powyżej górnego wymiaru ochronnego musi być niezwłocznie wypuszczona z powrotem do łowiska.
 • Zakaz połowu ryb od zmierzchu do świtu . Wyjątek patrz punkt 6
 • Zakaz nurkowania i połowu ryb kuszą.
 • Zakaz niszczenia zieleni i przyrody, głośnego zachowywania się i zakłócania spokoju.
 • Zakaz wędkowania ,,spod lodu’’ oraz wchodzenia na lód
 • Nakazuje się zabierania z łowiska ryby Karaś Srebrzysty
 • Dozwolony jest połów  ryb maksymalnie na dwie wędki
 • Nakazuję się pozostawiania stanowiska wędkarskiego w należytym porządku, posprzątane.
 • Nakazuje się posiadania siatki do przetrzymywania ryb oraz wypychacza do haczyków  

 

9. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby ze stowarzyszenia. Czyny niezgodne z prawem będą zgłaszane służbom porządkowym i organom ścigania.