„Ekopark Wschodni”

     W dniu 15.03.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie pisma złożonego przez nasze stowarzyszenie w dniu 22.01.2016 roku. Jak dobrze wiecie wnioskowaliśmy do Rady Miasta Kołobrzeg o wdrożenie planu Ochrony Czynnej użytku ekologicznego „ Ekopark Wschodni”. Więcej