Powstały już pierwsze pomosty!!

1 (3) Dzisiejszego dnia tj. 19 marca zbudowaliśmy pierwsze cztery pomosty! Dodatkowo został obłożony północny brzeg jeziora gałęziami świerku w celu udostępnienia rybom miejsca do tarliska. Zarząd dziękuje wszystkim kolegom za tak liczne przybycie i duże zaangażowanie w pracę. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kontynuacje prac przy budowie pomostów dnia 26.03.2017 o godz. 07:30