Mała Retencja Wodna

zpW dniu 27 kwietnia dzięki uprzejmości Starosty Powiatu Kołobrzeskiego Pana Tomasza Tamborskiego kolega naszego stowarzyszenia dokonał prezentacji na temat „Małej Retencji Wodnej”. ..czyli magazynowania wody deszczowej poprzez techniczne i nie techniczne rozwiązania. Obecny stan zasobów wodnych w Polsce jest wynikiem m. in. nieprawidłowo prowadzonych działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz zauważalnych w ostatnich latach zmian klimatu. Spowodowało to także zmiany w naszym powiecie. Nasiliły się zjawiska ekstremalne tzn. susze i podtopienia , zwiększenie zagrożenia pożarowego terenów leśnych i rolniczych, spadek poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, przesuszenia siedlisk, zwiększenie szybkości odprowadzania wody, zmniejszenia powierzchni terenów podmokłych, zaburzenia podziemnego zasilania źródlisk, obniżenie zdrowotności drzew, zanik różnorodności biologicznej .
Po żywej dyskusji wszyscy jednogłośnie byli za wdrożeniem w życie projektu Małej Retencji Wodnej. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze oraz postanowieniem mobilizacji wszystkich sił by ten ów cel osiągnąć.
Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Tomaszowi Tamborskiemu za doprowadzenie do wyżej wymienionej prezentacji oraz za ogromne zainteresowanie projektem. Dziękujemy stowarzyszeniom i klubom za udostępnienie zdjęć i filmów a w szczególności Klubowi Przyrodnika. Podziękowania również należą się dla Pana Cezarego Matusiaka za przedstawienie obecnych planów małej retencji wodnej na terenie naszego powiatu.
W spotkaniu uczestniczyli : Pan Starosta Tomasz Tamborski , Pan Cezary Matusiak ZZMiUW . Przedstawiciele organizacji pozarządowych : prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego Karp Team Rymań – Pan Michał Bany, prezes Koła Wędkarskiego PZW Drzonowo – Pan Jan Stróżak, Komendant SSR – Pan Jerzy Mazur , prezes Koła Wędkarskiego PZW Kołobrzeg – Wiesław Skólmowski , Ichtiolog PZW Okręg Koszalin – Pan Łukasz Dorobisz oraz przedstawiciel hodowców ryb Pan Poluch Sylwek.

Pozdrawiam

Krzysztof Zdyb

[Not a valid template]