„Ekopark Wschodni”

     W dniu 15.03.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Kołobrzeg. Jednym z punktów obrad było rozpatrzenie pisma złożonego przez nasze stowarzyszenie w dniu 22.01.2016 roku. Jak dobrze wiecie wnioskowaliśmy do Rady Miasta Kołobrzeg o wdrożenie planu Ochrony Czynnej użytku ekologicznego „ Ekopark Wschodni”.Mimo wielu argumentów z naszej strony, wniosek został rozpatrzony negatywnie. Opiniodawcy spodobał się jeden z podpunktów naszego planu Ochrony Czynnej. Co należy uznać za częściowy sukces. Jest to mianowicie wprowadzenie specjalnego oznakowania na terenie „”Ekoparku Wschodniego”. Znaki te mają na celu zwrócenie uwagi na płazy i gady tam występujące, które to odgrywają dużą rolę w ekosystemach wodnych.
Najbardziej jednak niepokoi nas sytuacja rodzimego gatunku „karasia złocistego”. Jest to ryba która zanika drastycznie w naszych wodach, będąc wypierana przez gatunki obce i inwazyjne. Tutaj opiniodawca używając nietrafnych argumentów naszym zdaniem , nie widzi powodu wdrożenia naszej propozycji reintrodukcji tego gatunku. A szkoda … Ta piękna niczym „ złota rybka” jest wysokim walorem ichtiofauny, jak również zacnym trofeum wędkarza . Powinniśmy dbać, chronić i robić wszystko co możliwe aby zachować rodzime gatunki w naszych wodach by ich populacja powróciła do stanu z lat ubiegłych. Wychodzi na to że częściowo los karasia złocistego na terenie Ekoparku będzie zależał od samych ludzi tam wędkujących. Czy będą świadomi na tyle z jakim problemem mają do czynienia? Czas pokaże. Podsumowując tą krótką notatkę, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Karaś jak i moim chcielibyśmy bardzo podziękować Radzie Miasta Kołobrzeg za możliwość i udział w konsultacjach. Mamy nadzieje że w przyszłości będziemy mieli szanse na dalszą współpracę z władzami miasta , w sprawach i problemach otaczającej nas przyrody.

Pozdrawiam

Grzegorz Smagieł (gregorio)